Baza Zbożowa

O nas
Fundacja Studio Teatralno Muzyczne

Fundacja Studio Teatralno Muzyczne  


Fundacja realizuje cele statutowe poprzez:
a) prowadzenie działalności edukacyjnej w formach szkolnych
i pozaszkolnych - warsztaty, szkolenia,
konferencje, spotkania, mitingi oraz wystawy,
b) organizowanie innych imprez kulturalnych: pokazy filmowe, spektakle teatralne,
wystawy, happeningi,
c) organizowanie imprez rekreacyjnych i sportowych,
d) organizowanie konferencji naukowych i popularnonaukowych,
e) organizowanie dyskusji i spotkań otwartych poświęconych kulturze ,
f) prowadzenie działalności wydawniczej oraz informatycznej i internetowej,
g) produkcję spektakli teatralnych, widowisk plenerowych, koncertów,
przeglądów, konkursów, festiwali itp.
h) prowadzenie kursów, szkoleń, warsztatów i innych form nauczania,
i) prowadzenie szkół aktorskich i innych szkół artystycznych,
j) tworzenie i prowadzenie środowiskowych instytucji aktywizujących
społecznie i zawodowo osoby niepełnosprawne
(w tym z zaburzeniami psychicznymi)
oraz zagrożone wykluczeniem społecznym,
k) poszukiwanie i popieranie różnych form innowacyjnych,
l) tworzenie i udział w partnerstwach, w tym międzynarodowych,

NOWA Strona internetowa http://www.studiotm.pl/

Profil na Facebook

Kalendarz wydarzeń