Baza Zbożowa

Przekaż 1,5% podatku - Zapamiętaj ten numer! KRS 0000249169 06.02.2023

Przekaż 1,5% podatku

Zapamiętaj ten numer! KRS 0000249169


Federacja Stowarzyszeń Kulturotwórczych "Baza Zbożowa" prowadzi Ośrodek Wsparcia Dziennego dla Młodzieży „Baza Zbożowa”, przy ul. Zbożowej 4

W Ośrodku działa ponad 600 osób, prowadząc aktywność kulturalną (teatr, malarstwo, fotografia, rzeźba, ceramika, muzyka, wydawnictwa) i sportową (wspinaczka, rolkarze).

Wspomóż nasze działania przekazująć 1,5% podatku "Bazie Zbożowej".

Celem Ośrodka jest:
1) wsparcie wszechstronnego rozwoju młodzieży poprzez budowanie postaw otwartości kulturalnej i tolerancji na drugiego człowieka.
2) zapobieganie zachowaniom nieakceptowanym społecznie i szkodliwym dla zdrowia.
3) rozbudzanie zainteresowań sztuką, kulturą oraz umożliwienie młodym ludziom uzdolnionym artystycznie alternatywnej aktywności twórczej.
4) rozbudzanie zainteresowań różnego rodzaju aktywnością sportową, wyrabiających charakter, większą odwagę w podejmowaniu decyzji i chęć dokonywania zmian.
5) promocja Miasta Kielce poprzez organizacje różnych inicjatyw społecznych, i kulturalnych.

Ośrodek realizuje następujące formy wsparcia:
1) warsztaty profilaktyczne poświęcone osobowości młodych ludzi, poczucia własnej zaradności życiowej, tolerancji i otwartości kulturowej,
2) zajęcia dotyczące komunikacji interpersonalnej, profilaktyki uzależnień i przemocy,
3) warsztaty artystyczne, w dziedzinach takich jak np.: teatr, muzyka, film, fotografia, sztuki plastyczne, grafika, ceramika,
4) warsztaty sportowe, w dziedzinach takich jak np. wspinaczka, jazda na rolkach, itp.
5) warsztaty dziennikarskie, literackie,
6) imprezy kulturalne o charakterze wystaw, przeglądów i festiwali.


Jak przekazać 1,5% podatku?

Wypełniając odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym PIT (28, 36, 36L, 37, 38), należy wpisać KRS: 0000249169

Aby przekazać 1,5%, wystarczy podać w zeznaniu rocznym kwotę podatku, numer KRS organizacji pożytku publicznego, którą chcemy wesprzeć. Samym przelewem zajmie się Urząd Skarbowy.


Federacja Stowarzyszeń kulturotwórczych "Baza Zbożowa" posiada status organizacji pożytku publicznego. Figuruje w wykazie organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2022 na stronie internetowej Narodowego Instytutu Wolności.

Potwierdzenie statusu OPP Federacji Stowarzyszeń kulturotwórczych "Baza Zbożowa" można uzyskać również na stronie portalu organizacji pozarządowych – ngo.plKalendarz wydarzeń