Baza Zbożowa

Od 25 maja Baza Zbożowa będzie otwarta - REGULAMIN22.05.2020

 Kielce, 22 maja 2020

1. Baza będzie czynna od 25 maja 2020 roku, w godzinach 8.00-22.00
2. Jednorazowo na terenie Bazy może przebywać 30 osób, z czego w pomieszczeniach biurowych maksymalnie dwie osoby na jeden pokój.
3. Wszystkie osoby przebywające na terenie Bazy Zbożowej, zobowiązane są do zachowania odległości między sobą co najmniej 1,5m.
4. Obowiązuje nakaz noszenia maseczek, rękawiczek i posiadania osobistego płynu dezynfekcyjnego. Posiadanie wspomnianych zabezpieczeń jest niezbędne by wejść na teren Bazy.
5. W trosce o wzajemne bezpieczeństwo, prosimy o dezynfekowanie dotykanych powierzchni w częściach wspólnych Bazy.
6. Toalety będą dezynfekowane przez pracowników Ochrony co dwie godziny.
7. Zarząd Bazy prosi o podanie stałych dni i godzin korzystania z pomieszczeń, w celu sporządzenia grafiku. Adres e-mail: baza-zbozowa@o2.pl
8. Brama wjazdowa będzie otwierana przez pracowników ochrony tylko osobom które są uprawnione do wejścia na teren Bazy w danym dniu. W sytuacjach koniecznych osoba spoza grafiku chcąca wejść na teren Bazy zobowiązana jest do kontaktu z jedną z podanych niżej osób.
Numery kontaktowe:
Wojtek Habdas 501 274 404
Anna Nowicka 698 355 163
Marek Wrona 795 502 640
Michał Pustuła 692 182 860
9. Przy wejściu na teren Bazy każdemu mierzona będzie temperatura ciała. Wynik pomiaru będzie zapisywany. Każdy wchodzący zobowiązany jest wpisać się czytelnie na listę, imieniem i nazwiskiem z podaniem numeru telefonu komórkowego.
10. Podpis o którym mowa w pkt. 9 jest równoznaczny z potwierdzeniem zapoznania się i akceptacją niniejszego regulaminu.
11. Aktualnie obowiązujący regulamin umieszczony jest na stronie internetowej Bazy Zbożowej, oraz profilu FB.

Kalendarz wydarzeń