Baza Zbożowa

O nas
Fundacja Kultury Wici

Fundacja Kultury Wici [pokój 8, 9]

Fundacja zajmuje się rozwojem kultury współczesnej, interaktywną edukacją kulturalną, rozwojem i promocją regionu świętokrzyskiego

Tworzą projekty kulturalne i artystyczne jak np. Festiwal Sztuki Otwartej – Firmament oraz scenariusze działań edukacyjnych: Otwarty Warsztat, prowadzą działalność impresaryjną, informacyjną oraz dokumentacyjną: bezpłatny miesięcznik kulturalny Wici.Info, portal internetowy Wici.
Priorytety
-rozwój kultury współczesnej
-interaktywna edukacja kulturalna
-kultura on-line i nowe technologie medialne
-dziedzictwo otwarte
-rozwój i promocja regionu

Służymy
-twórcom i środowiskom kulturotwórczym
-samorządom, instytucjom i organizacjom kultury
-społeczeństwu miasta Kielce i regionu

Poprzez
-projekty kulturalne i artystyczne (Festiwal nowych mediów – Firmament, Uliczny Rytm – hiphop jam, konkursy: Kieleckie Inaczej (fotografia), Poetycka Poczta (poezja), wystawy)
-działalność impresaryjną
-działalność galeryjną – Galeria Lakiernia
-scenariusze działań edukacyjnych (Otwarty Warsztat – projekt edukacji artystycznej)
-działalność informacyjna i dokumentacyjna (bezpłatny miesięcznik kulturalny Wici.Info, portal internetowy Wici)
-multimedialne wydawnictwa promocyjne (bezpłatne kartki pocztowe, ulotki, bilety, albumy i katalogi, płyty CD i DVD)

http://www.fundacja.wici.info/

Kalendarz wydarzeń