Kontakt

Federacja Stowarzyszeń Kulturotwórczych „Baza Zbożowa”

Zarząd:

Maciej Filipowski tel. kom. 888 677 495; email: mmf@op.pl
Anna Kantyka-Grela tel. kom. 698 355 163; email: kondratowicz@go2.pl
Marek Wrona tel. kom. 602573307; email: mwrona@wp.pl

Komisja Rewizyjna:

Grzegorz Świercz, tel. kom. 509 125 375; email: swiercz.grzegorz@gmail.com
Michał Pustuła, email: stvorek1@wp.pl
Włodek Kiniorski, email: kiniorski@gmail.com
Bartosz Bogucki, tel. kom. 663322155
Ryszard Turek, tel. kom. 601477555
Karol Krzyczkowski, email: karol.krzyczkowski@gmail.com
Przemysław Suliga, email: przemyslawsuliga@onet.eu
Marek Wrona, email: mrwrona@wp.pl

Adres:

ul. Zbożowa 4
25-416 Kielce
email: info@baza-zbozowa.eu

KRS: 0000249169
REGON: 260066902

Logo: pobierz logo – Baza Zbożowa

Dane do faktury:

Federacja Stowarzyszeń Kulturotwórczych „Baza Zbożowa”
25-416 Kielce, ul. Zbożowa 4
NIP: 657-26-76-167

Adresy do poszczególnych organizacji:

Ceramika (Eliza Rajsz), email: ceramika@baza-zbozowa.eu